Martí  Sáez

Martí Sàez. Nat a Palma el 1961. Es diplomà el 1985 a l'Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB de la Universitat de les Illes Balears. Féu estudis musicals i ha estat director de diverses corals, com ara Música Viva, Ars Antiqua, l'Orquestra In Tempo i el grup Cap·pela. En l'actualitat és el director de la coral Ciutat d'Alcúdia. Ha estat autor i director de la part musical de les obres Anomenat lo Tort, Lo Bon Rei, Després de la desgràcia, Bandejat i La deixa.
 
Títols
Bandejat
Després de la desgràcia
La deixa