Rafel Trias Martorell
Va néixer a Pollença l’any 1961. És Graduat Social Diplomat per la UIB. Actualment es dedica professionalment a l’assessorament laboral i de Seguretat Social d’empreses. La seva participació en el 9è Curs d’Història de Pollença el 2002, dedicat en exclusiva a la Guerra Civil, suposà el seu inici en la investigació sobre les activitats d’estraperlo i contraban de la postguerra a Mallorca, treball que s’ha materialitzat amb la publicació d’aquest llibre.
 
Títols
El contraban i l'estraperlo de la postguerra. Pollenca 1939-1965