La Nostra Terra. Revista mensual de literatura, art i cičncia.
L'edició facsímil de La Nostra Terra. Revista mensual de literatura, art i ciències es presenta en cinc volums que compendien les publicacions d'aquest espai obert a la cultura des de 1928 fins 1936, any de la desaparició de la revista arran del cop d'estat. Sens dubte, un element a tenir en compte, igual que la seva aparició el 1928.

Aquesta publicació,que es definí en el moment de la seva creació com a de literatura,
art i ciències abraçà altres temàtiques com l'economia, la història la crítica musical, ampliant la seva estricta definició i adquirint un caire interdisciplinari.

Els estudis i les creacions presentades són dos aspectes que s'han de tenir ben presents quan s'analitza la publicació, fet que fa que es converteixi encara més amb un clar referent d'aquell moment històric. Així, de la seva lectura es poden recuperar moltes iniciatives, projectes –alguns visionaris– i idees que han condicionat el futur de la nostra terra.

A nivell formal tampoc s'escapa la seva periodicitat mensual, la seva redacció íntegrament en català, així com la diversitat de temàtiques i persones compromeses amb la mateixa, aportant una alta riquesa cultural. Tal volta, la conjunció de tots aquests factors fa que es pugui parlar d'una publicació única. I és La Nostra Terra va ser un esforç de tota una generació de persones, que mitjançant les seves pàgines, varen transmetre les seves inquietuds.
 
Autor: Autors Varis LNT,
Entre el gener de 1928 i el maig de 1936 s'editaren 99 número de La Nostra Terra, amb la qual cosa ara esdevé una obra magna de 4.500 pàgines amb més de 200 firmes: 140 col·laboradors, 52 autors traduïts, 52 pseudònims i 14 il·lustradors. Sota el mestratge de Miquel Ferrà i Joan Pons i Marquès hi escriviren els autors més emblemàtics de la cultura catalana d'aleshores, com Gabriel Alomar, Joan Amades, Xavier Benguerel, Agustí Calvet, Josep Carner, Pere Coromines, Andreu Crespí, Emili Darder, Guillem Forteza, Salvador Galmés, Ventura Gassols, Joan Mascaró, Alfons Massers, Miquel Massutí, Francesc de B. Moll, Lluís Nicolau d'Olwer, Bartomeu Rossello-Pòrcel, Octavi Saltor, Baltasar Samper, Ferran Soldevila....
 
 
ISBN: 978-84-92574-20-9
Edició: 2009
Col·lecció: Altres títols
Pŕgines: 4532
Format: 24x17
Preu: 190€
Afegir a la Cistella