Història de la Confraria de Pescadors del Port de Pollença. Cent anys de vida marinera
Pere Salas Vives i Juan Manuel Torres Velasco expliquen en aquest llibre l'origen de la Confraria de pescadors del Port de Pollença. Parlen dels inicis i d'aquelles persones que donaren suport a aquesta iniciativa. Avui en dia, la Confraria de pescadors segueix essent una institució important a Pollença.
 
Autor: Salas, Pere

És llicenciat en Història per la UIB des de 1987, i el 1995 es va doctorar amb la tesi "Les estructures del poder local a la Mallorca rural (855-1898). És arxiver i bibliotecari de l'Ajuntament de Pollença i des de 1997 exerceix de professor associat del Departament de Ciències Històriques de la UIB.
Entre les publicacions mé destacades cal citar: "El poder i els poderosos a les viles de Mallorca (1869-1989), Documenta Balear; "Guillem Cifre de Colonya. Un Sant que no anava a missa", El Gall Editor, 1999; "Historia de Pollença. Segle XX". Sa Nostra - Ajuntament de Pollença, 2001.
Juntament amb Antoni Marquès realitzà el llibre "Les possessions de Pollença" El Gall Editor i és coautor de "La guerra civil a Pollença", Documenta Balear, 2006.
En el camp dels documentals, destaca la seva labor com a guionista i director de "Un sant que no anava a missa", dedicat a la vida i obra de Guillem Cifre.


Autor: Torres Velasco , Juan Manuel
Des de fa més de 15 anys es dedica a l'estudi de la toponímia de Pollença. En aquest apartat destaca la seva participació en les XXII Jornades d'Antroponímia i Toponímia celebrades el 28 de març de 2009 amb les comunicacions: "Topònims costaners de Pollença des de la Conquesta fins a l'Arxiduc" i, conjuntament amb Pere Salas, "Llocs, termes i valls de Pollença durant l'època medieva i moderna". També és autor de "Els espais de la festa a la Pollença medieval", capçitol del llibre d'Antoni Mayol "La festa a l'època medieval (1350-1450), El Gall Editor, 2008. És coautor de Història del Reial Club Nàutic del Port de Pollença, editat pel RCNPP. Ha participat com a conferenciant en els cursos d'Història de Pollença que cada any organtiza l'Arxiu d'aquesta localitat i com a ponent a les VI Jornades d'EStudis Locals d'Alcúdia, Alcúdia, Ajuntament d'Alcúdia, amb la comunicació "El tràfic portuari a Alcúdia al segle XIX: comerç, tipologia i navegació".


 
 
ISBN: 978-84-92574-85-8
Edició: 1
Col·lecció: Tempo
Pàgines: 208
Format: 22x17
Preu: 18€
Afegir a la Cistella