Antoni Riera Font

Va néixer a Santa Margalida (Mallorca) l’any 1969, encara que de ben petit es traslladà a viure a Manacor, ciutat on resideix. Catedràtic d’economia ambiental a la Universitat de les Illes Balears, es donà a conèixer com a poeta el 2015 amb Jo és un altre, obra guardonada amb el premi de poesia Vila de Lloseta. Blaus de porcellana és el seu segon llibre de poesia, encara que si atenem a l’ordre cronològic d’escriptura n’és el primer, doncs recull poemes vessats a un dietari escrit entre els 17 i els 23 anys.

 
Títols
Blaus de porcellana