Joan Parets
Han col·laborat: Pere Estelrich i Massutí, Biel Massot i Muntaner, Centre de Recerca i Documentació Històrico-musical de Mallorca, Jaume Bover i Pujol i Gabriel Julià i Seguí.
 
Títols
Compositors de les illes Balears