De la terra al cel. Patrimoni eclesiàstic a Llorito
Dia 10 de desembre de 2005 se celebraren les II Jornades sobre Patrimoni Eclesiàstic a Llorito. L'objectiu inicial era l'anàlisi del patrimoni moble de l'església i del convent de Nostra Senyora de Loreto, per tal d'augmentar i completar les aportacions de primeres jornades del 2003. la convocatòria recollia un conjunt d'articles d'origen i tractament divers, però que tenen com a fil conductor l'estudi de la història local.
Amb articles d'Antoni Ginard Bujosa, Andreu Ramis Puig-gròs, Miquel Àngel Coll Ramis, Joana Maria Serra Figuerola, Joan Socies Fiol, Apol·lònia Uguet Julià i Guillem Matgí Pastor Ferrer.
 
Autor: Autors Diversos ,
 
 
ISBN: 978-84-96608-64-1
Edició: 2007
Col·lecció: Els Fiters
Pàgines: 320
Format: 21x14
Preu Format Paper: 15 €
Quantitat: Total: